NL.FR.EN

Raad van bestuur

Maenhout Peter – voorzitter

De Busscher Jan – ondervoorzitter
Dewitte Stefan – secretaris
Bisschop Tomas (afgevaardigd bestuurder)
De Brouwer Hilde

De Winne Jan

Lachaert Sofie
Persyn Johan

Roose Yves
Spruytte Vincent
Storme Hendrik
Vandaele Bert