Voor het con­cert van 5 augus­tus koos de nieuwe Brugse stads­beiaardier Wim Berteloot bew­erkin­gen van madri­galen uit de fascinerende bun­del Desirable Women. Zijn Kortrijkse col­le­ga Koen Cosaert speelt op zater­dag 11 augus­tus een reeks vari­aties op bek­ende thema’s met vrouwen in de hoof­drol: Susanne un jour’, Une jeune fil­lette’ en Amarilli mia bella’. 

Beiaardconcerten