Wat is MA Academy?

Met trots stelde MA Festival Brugge in 2022 het project MA Academy voor. MA Academy is een twee­jaar­lijks ini­ti­atief in samen­werk­ing met B’Rock, Il Gardellino en Concertgebouw Brugge en biedt jonge musi­ci de mogelijkheid om onder de bezie­lende lei­d­ing van Bertrand Cuiller orkester­var­ing op te doen. De deel­ne­mers wor­den onder­s­te­und en begeleid door top coach­es van B’Rock Orchestra en Il Gardellino waaron­der Marcel Ponseele, Jan De Winne, Evgeny Sviridov en Rebecca Rosen. De work­shop werd afges­loten met een con­cert in Concertgebouw Brugge als onderdeel van het pro­gram­ma van MA Festival.

Tijdens deze eerste MA Academy vor­men we een​prachtig orkest­pro­gram­ma van Jean-Philippe Rameau, met de sopraan Déborah Cachet. Er is één facet van Rameau’s orkestrale behan­del­ing dat men niet kan mis­sen. Het is zijn inno­vatief gebruik van blaas­stan­daards, wat hem tot een voor­lop­er van de impres­sion­is­ten maakt. Daarom voe­gen we aan het strijko­rk­est, naast de hobo’s, fagot­ten en fluiten, die in zijn hele werk zeer aan­wezig zijn, ook hoorns en klar­inet­ten toe, die hij in de opera intro­duceerde.” — Bertrand Cuiller