Een aan­tal van zijn voor­naam­ste werken com­poneerde Händel voor aris­to­cratis­che hofhoudin­gen, het open­baar the­ater en offi­ciële cer­e­monies. Daar zit weliswaar een duis­ter kan­t­je aan. Door opbreng­sten uit de South Sea Company en de Royal African Company, bei­de betrokken bij overzeese slaven­han­del, kon hij zich de vri­jheid per­mit­teren om te com­poneren. Ook James Brydges, één van zijn brood­heren, had aan­de­len in de deze com­pag­nieën. Voor hem com­poneerde Händel Esther, Acis and Galatea en de Chandos Anthems. Met dit pro­gram­ma werpt B’Rock Orchestra een licht op enkele zwarte bladz­i­j­den uit onze muziekgeschiede­nis én op één van de eerste gek­leurde Westerse com­pon­is­ten, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George.

Adventurers

Van Händel tot Chevalier de Saint-George

€49 (Categorie 1) | €37 (Categorie 2) | €25 (Categorie 3)
  • orchestra
  • Händel
  • solo
  • adventurers
Inleiding:
David Vergauwen om 19:00 in de Kamermuziekzaal (gratis)
  • Orkest: B'Rock Orchestra (BE)