Conversations avec Dieu

Motetten en cantates uit het 17e-eeuwse Duitsland


07.08

Spreken tot God moet wel de meest directe geloofs uiting zijn. Dat muziek kan helpen om die connectie te maken, blijkt uit het weelderige vocale repertoire van smeekbeden en dankbetuigingen aan de almachtige. In het vroegbarokke Duitsland schreven componisten als Heinrich Scheidemann, Andreas Hammerschmidt en Nikolaus Bruhns magnetiserende werken waarin een ik-figuur zich rechtstreeks wendt tot God – nu eens vol vertrouwen, dan weer uit wanhoop of diepe twijfel. Niet toevallig gaat het vaak om zettingen van de psalmteksten, waarin ook de zielen uit Dante’s Commedia hun heil zoeken op weg naar het paradijs. Het beloftevolle ensemble Le Concert Étranger wisselt 17e-eeuwse motetten en cantates af met gloedvolle orgelkoralen uit dezelfde periode.

20:00 | Sint-Gilliskerk

  • :
    Le Concert Étranger  FR
  • Muzikale leiding:
    Itay Jedlin IL
  • Orgel:
    Jean-Luc Ho FR