Tijdens de fes­ti­valin­lei­d­ing vertelt muzikoloog Pieter Mannaerts u meer over Vrijheid, het the­ma van MA Festival 2022. Wat is vri­jheid? Bestaat ze eigen­lijk wel? En wat was de relatie tussen muziek en vri­jheid doorheen de jaren? Ontdek het alle­maal tij­dens de fes­ti­valin­lei­d­ing op zater­dag 6 augustus.

Gratis mits reservatie.

Festivalinleiding

Koop Tickets
  • Spreker: Pieter Mannaerts (BE)