Larmes de l'exil

Oosterse klanken in John Dowlands Lachrimae


04.08

Via de Byzantijnse handelsroutes bereikten de oosterse klanken van de lyra het vroegmiddeleeuwse Europa. Net als de westerse viola da gamba, ontroert ook de lyra al eeuwen de luisteraar met haar melancholische timbre. In John Dowlands Lachrimae or Seaven Teares vervlechten het Franse gambaconsort L’Ach.ron en Sokratis Sinopoulos, meester in het spelen van de Griekse lyra, deze twee unieke instrumenten tot een taal die oost en west overstijgt. De zeven pavanes zijn variaties op Dowlands Lachrimae en verklanken tranen van verdriet, liefde of nostalgie. De melodie groeide in haar liedvorm uit tot een waar anthem in het 17e-eeuwse Engeland. Het introverte lied verbeeldt tranen geplengd in ballingschap: een eeuwenoud thema dat door de eenzame stem van de lyra een actueel appel krijgt.

14:30 | Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk

  • Lyra:
    Sokratis Sinopoulos GR
  • Ensemble:
    L'Achéron FR
  • Muzikale leiding:
    François Joubert-Caillet FR