Bachs mon­u­men­tale Hohe Messe behoort ongetwi­jfeld tot de high­lights van de Westerse muziekgeschiede­nis. Het is tegelijk ook een best of Bach omdat hij eigen oud en nieuw werk bun­delt in deze com­posi­tie. Met zijn expressieve aria’s, com­plexe poly­fonie, dans­vor­men en ver­wi­jzin­gen naar de tra­di­tionele stile anti­co vormt dit meester­w­erk een ency­clo­pe­die aan stijlen. 

Elina Albach en haar ensem­ble CONTINUUM tre­den in Bachs voet­sporen en strip­pen zijn zwa­nen­zang tot een miniatu­urver­sie voor zeven instru­men­tal­is­ten en zes zangers. Een niet te mis­sen tour de force die ons een com­pleet nieuwe blik op deze imposante toonzetting gunt en de essen­tie ervan onthult. Bach hoorde je nog nooit zo eigen­ti­jds, dicht­bij en intiem als nu.

Missa miniatura

Bachs monumentale mis intiem

€28 (Categorie 1) | €24 (Categorie 2) | €17 (Categorie 3)
  • Younger than Jesus
  • 18th century
  • premiere
  • masterpiece
Koop Tickets
Inleiding:
Pieter Mannaerts om 19:00 in de Kamermuziekzaal (gratis)
  • Ensemble: CONTINUUM (DE)
  • Muzikale leiding: Elina Albach (DE)