Vanitas vanitatum


03.08

Vox Luminis wordt geprezen om zijn heldere klank en feilloze intonatie. Het ensemble voert ons mee naar het 17e-eeuwse Rome, waar de Contrareformatie in alle hevigheid woedde. In de strijd om het zielenheil werd ook de muziek volop ingezet. Componisten als Carissimi, Rossi en Mazzocchi smokkelden de intense expressie van de opera binnen in hun geestelijke muziek.

Vox Luminis presenteert twee meeslepende oratoria van Carissimi: Jephte, over de oudtestamentische rechter die zijn dochter offerde, en Vanitas Vanitatum, een meditatie op de vluchtigheid van materiële ambities. Carissimi’s leerling Kaspar Förster schreef een eigen versie van deze waarschuwing uit het Bijbelboek Prediker.

20:00 | Sint-Jakobskerk

  • Ensemble:
    Vox Luminis BE
  • Muzikale leiding:
    Lionel Meunier FR