Fotos site programma18

MA Festival haalt voor de 60e edi­tie een oude tra­di­tie uit de kast en sluit tien dagen aan oude muziek af met de Vespro del­la Beata Vergine van Claudio Monteverdi. Het Belgische ensem­ble InAlto brengt onder lei­d­ing van Lambert Colson Monteverdi’s muzikaal mon­u­ment op een kopie van een echt Italiaans orgel. Het ensem­ble vol­gt op die manier Monteverdi’s raad op over de ide­ale instru­men­tatie zoals hij die voor ogen had. Daardoor kri­jgt de uitvo­er­ing een fris nieuw lev­en en is het tegelijk nog dieper geworteld in de his­torische uitvoeringspraktijk.

Vespro del­la Beata Vergine van Claudio Monteverdi (15671643)

Vespro della Beata Vergine

Traditie ontmoet vernieuwing

€49 (Categorie 1) | €39 (Categorie 2) | €26 (Categorie 3)
  • orchestra
  • vocal
Keuze-abonnement
Inleiding:
18:00 | Interview met Lambert Colson door Albert Edelman | Concertgebouw Brugge, Kamermuziekzaal
  • ensemble: InAlto (BE)
  • muzikale leiding: Lambert Colson (FR)
  • sopraan: Alice Foccroulle (BE)
  • sopraan: Carine Tinney (MT/UK)
  • sopraan: Mailys de Villoutreys (FR)
  • tenor: Benedict Hymas (UK)
  • tenor: Luca cervoni (IT)
  • tenor: Riccardo Pisani (IT)