MA Academy inschri­jvin­gen zijn open!

14 Inschrijvingen MA Academy

Ook dit jaar biedt MA Festival jonge muzikan­ten de kans om op het grote podi­um van Concertgebouw Brugge het beste van zichzelf te geven. Gecoacht door muzikan­ten van Il Gardellino en B’Rock en onder lei­d­ing van Peter Whelan trekken ze hun danc­ing shoes aan voor een pro­gram­ma dat volledig draait om barokke suites. Na vier dagen vol repeti­ties en work­shops, betre­den de opkomende muzikan­ten het podi­um van de grote zaal.

Info en inschrijven