Sabine Devieilhe, Alexis Kossenko, Arte dei Suonatori

Les Indes Galantes