MA Competition 2021

De MA Competition – ges­tart in 1964 – heeft zich als pres­tigieus inter­na­tion­aal muziek­con­cours ontwikkeld tot een ongeëve­naarde tal­en­ten­poel. Elk jaar geni­eten buitenge­wone opkomende muzikan­ten van over de hele wereld van de mogelijkheid om in dialoog te gaan met beroepsmu­si­ci in het veld van de oude muziek en zo hun artistieke uitvo­er­ing te per­fec­tioneren. MA Competition bracht de inter­na­tionale car­rière van heel wat gek­ende musi­ci, onder wie Christophe Rousset1961), Kristian Bezuidenhout 1979), Dmitry Sinkovsky 1980), Jean Rondeau 1991) en Justin Taylor 1992) in een stroomver­snelling.Om opti­maal tege­moet te komen aan de noden van jonge musi­ci van van­daag, voert MA Competition vanaf heden een aan­tal vernieuwin­gen op vlak van organ­isatie en for­mat door. Zo zal de eerste ronde voor­taan dig­i­taal ver­lopen en reeds in mei plaatsvin­den. De jury en het pub­liek zullen via online stream­ing de kan­di­dat­en voor het eerst leren ken­nen. Deze eerste ronde zal plaatsvin­den van 7 tot en met 10 mei 2021. Na de delib­er­atie van de eerste ronde op 10 mei 2021 maakt de jury de namen van de 12 musi­ci bek­end die naar de halve finale door­gaan. Deze zal live plaatsvin­den in Brugge op don­derdag 12 augus­tus en de finale op zater­dag 14 augus­tus tij­dens MA Festival 2021.

Lees alles op de MA Competition Website.