Raad van Bestuur

Maenhout Peter – voorzitter
De Busscher Jan – ondervoorzitter
Dewitte Stefan – secretaris
Bartholomeeusen Goedele (afgevaardigd bestuurder)
Bisschop Tomas
De Brouwer Hilde
De Winne Jan
Lachaert Sofie
Persyn Johan
Roose Yves
Spruytte Vincent
Storme Hendrik
Vandaele Bert