Raad van Bestuur

Maenhout Peter – voorzitter
De Busscher Jan – ondervoorzitter
Dewitte Stefan – secretaris
De Brouwer Hilde
De Winne Jan
Hoste Betty
Persyn Johan
Vandaele Bert