Partners

MA Festival Brugge organ­iseert elke zomer een tien­daags fes­ti­val waarop we meer dan 6000 bezoek­ers kun­nen verwelkomen.

Wilt u en uw bedri­jf MA Festival ste­unen? Artistiek Directeur Jan Van den Borre en Zakelijk Directeur Adèle Querinjean bek­ijken graag samen met u op welke manier we elka­ar kun­nen versterken. 

Meer info:

adele@​mafestival.​be
+32 50 33 22 83

Hieronder een overzicht van onze huidi­ge partners:

Concertgebouw Brugge is struc­turele part­ner van MA Festival Brugge