Partners

MA Festival Brugge organ­iseert elke zomer een veer­tig­tal activiteit­en waarop we meer dan 10.000 bezoek­ers kun­nen verwelkomen.

Een mooie oppor­tu­niteit voor de vis­i­biliteit van uw bedri­jf?
Geïnteresseerd om ook part­ner te wor­den van het MA Festival?
Neem dan con­tact op met MA Festival: info@​mafestival.​be — 0032 50 33 22 83
Samen kun­nen we tot een inter­es­sante samen­werk­ing komen!

Hieronder een overzicht van onze huidi­ge partners:

Concertgebouw Brugge is struc­turele part­ner van het MA Festival Brugge