Vrijwilligers

  • Hou je van muziek? 
  • Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? 
  • Ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat achter de scher­men van een festival? 
  • Wil je je netwerk in de cul­turele sec­tor uitbreiden? 

Kom dan als vri­jwilliger helpen bij MA Festival! 

MA Festival is steeds op zoek naar vri­jwilligers die kun­nen helpen voor, tij­dens en na het fes­ti­val. We zetten onze vri­jwilligers in bij heel wat uiteen­lopende tak­en zoals onthaal, opbouw, afbraak en onder­s­te­un­ing tij­dens het festival.

Wat bieden wij jou? 

Als vri­jwilliger kri­jg je van ons:

  • gratis toe­gang tot alle con­certen van MA Festival 
  • een onkosten­ver­goed­ing als vrijwilliger
  • lunch of avondeten
  • drankbon­nen voor MA Café in het Concertgebouw of Korf

MA Festival gaat dit jaar door van 2 t.e.m. 11 augus­tus. Je kan vri­jbli­jvend je gegevens doorgeven via onder­staande link en ont­vangt dan meer informatie. 

23 MA Festival Vrijwilligers Joselito Verschaeve 63 kopie
23 MA Festival Vrijwilligers Joselito Verschaeve 50
23 MA Festival Vrijwilligers Joselito Verschaeve 34
23 MA Festival Vrijwilligers Joselito Verschaeve 16