Hendrik Lasure is Younger than Jesus op MA Festival 23

Younger than Jesus HL

Geïnspireerd door het feit dat som­mige van de meest inno­vatieve ver­wezen­lijkin­gen het werk zijn van jonge, getal­en­teerde per­soon­lijkhe­den, biedt MA Festival een podi­um aan inspir­erende muzikan­ten en kun­ste­naars die jonger zijn dan 33.
Tijdens MA Festival 2023 neemt Hendrik Lasure de rol van cura­tor op zich. Hij pro­gram­meert twee con­certen die een reeks vor­men onder de naam Younger than Jesus’.

Wie is Hendrik Lasure? 

  • Geboren in Brugge
  • Studeerde jaz­zpi­ano
  • Componist
  • Componeert voor the­ater en film
  • Lid van SCHNTZL, Bombataz en Warm Bad
  • Bracht net een eigen plaat met Nederlandstalige muziek uit

Beluister hier de Spotify afspeel­li­jst met de favori­ete muziek van Hendrik Lasure.