Klara on tour!

In deze bizarre tij­den wil Klara — mét haar groot­ste part­ners uit de muziek­sec­tor — toch voor een feestmo­ment zor­gen bij de start van de zomer. Daarom pre­sen­teert Klara Klara on Tour’!

On tour

Klara on Tour doorkruist op 21 juni heel Vlaanderen en Brussel met muzikan­ten van bij ons, in samen­werk­ing met elf part­ners uit de muziek­sec­tor. Door bewust te kiezen voor Belgische arti­esten sluiten Klara en haar part­ners zich aan bij de actie #ikluis­ter­bel­gisch.

De tour start in Brussel (Bozar i.s.m. Klarafestival), gaat over Antwerpen (deSingel), en Gent (De Bijloke), terug naar Brussel (de Munt in Bozar). Vervolgens een retourt­je Antwerpen (Amuz) — Brugge (MA Festival i.s.m. Concertgebouw Brugge) — Antwerpen (deSingel, ism. Opera Ballet Vlaanderen en Muziektheater Transparant), om te eindi­gen in Brussel (Flagey).

De ver­schil­lende huizen en gean­nuleerde fes­ti­vals stellen een gevarieerd pro­gram­ma samen. Het reper­toire gaat van oude muziek, over opera en jazz tot heden­daagse muziek. Volgende arti­esten hebben zich geëngageerd: 

• Trio Aries (piano), Supernova-win­naar 2020 (Klarafestival in Bozar)

• Percussiekwartet Ictus (deSingel)

• Gwen Cresens Quartet (accordeon) (De Bijloke)

• Solisten van de Munt (in Bozar)

• Zefiro Torna (Amuz)

• Lieselot De Wilde (sopraan), Peter Verhelst (gitaar) en Sofie Vanden Eynde (luit) (MA Festival in Concertgebouw Brugge)

• Lore Binon (sopraan), Wim Henderickx (per­cussie) en leden van het koor van Opera Vlaanderen (Opera Ballet Vlaanderen en Muziektheater Transparant in deSingel)

• Black Flower (jazz) (Flagey)

On air & online

Het fes­ti­val wordt aanges­tu­urd vanu­it de Klara-stu­dio in Brussel, door Lut Van der Eycken en Nicole Van Opstal, die daar ook gas­ten zullen ontvangen. 

De marathon is niet alleen te beluis­teren op Klara en via de Klara-app, maar ook te bek­ijken via livestream op klara​.be, de Klara-app en het muziek­plat­form Pickx van Proximus (online en tv-kanaal).

Later vol­gt een samen­vat­ting op VRT NU en/​of can​vas​.be.