Koop nu uw tick­ets voor MA Festival 2021

Vanaf van­daag om 10u kunt u tick­ets kopen voor MA Festival 21. Boek nu alvast uw plaat­sen online, tele­fonisch op 078 15 20 20, elke werkdag van 14u tot 17u, of gewoon ter plaatse bij In&Uit.


Opgelet! Als u een tick­et voor u alleen wil kopen, dan vra­gen wij u om dit tele­fonisch of fysiek te rege­len via In&Uit. Omwille van de maa­trege­len is het immers niet mogelijk om een sin­gle tick­et te kopen via de website.