Kunst van Anastasia Bay cen­traal tij­dens MA Festival 2023

Anastasia Bay

De prachtige werken van kun­ste­naar Anastasia Bay zullen in het druk­w­erk van de 60e edi­tie van MA Festival cen­traal staan.

Anastasia Bay (1988, Frankrijk) woont en werkt in Brussel. Ze studeerde in 2012 af aan de Ecole Nationale des Beaux- Arts de Paris onder François Boisrond en heeft al in heel Europa, China en de Verenigde Staten geëxposeerd. 

Het werk van Anastasia Bay zijn gebaseerd op kun­st­geschiede­nis, mytholo­gie en pop­u­laire beelden en getu­igen van een raz­ernij die de heden­daagse beeld­cul­tu­ur in haar greep heeft. De mys­terieuze, soms veron­trustende per­son­ages zijn gevan­gen in lev­endi­ge beweg­in­gen, waar­bij de lij­nen van hun nauwelijks geschet­ste lichamen en gezicht­en vervagen.

Haar schilder­i­jen tonen menselijke fig­uren op een manier die zow­el aan fresco’s als aan strips doet denken. De kruis­bes­tu­iv­ing van ref­er­en­ties in haar oeu­vre – zoals de ver­meng­ing van klassieke geschiede­nis met heden­daagse cul­tu­ur, en sport met lit­er­atu­ur – maakt het uniek. De schilder­i­jen zijn vaak groot van for­maat; samengesteld uit schets­matige con­touren die op ver­schil­lende manieren wor­den inge­vuld tegen een meer egaal gek­leurde achter­grond. In 2022 maak­te ze haar eerste sculp­tu­ur in brons, waarin ze trouw bli­jft aan haar typ­is­che beeldtaal. 

Haar recente ten­toon­stellin­gen omvat­ten: The Awakening of the Caryatids” (solo), Galerie Derouillon, Parijs (2022); Allez Allez”, Centre Wallonie Bruxelles, Parijs (2022); LEAF”, Fondation Boghossian, Villa Empain, Brussel (2021); One Hundred Ghost Stories” (solo), Sorry We›re Closed, Brussel (2021); Zillions Forefathers”, The White House Gallery, Lovenjoel (2021); Paintings” Portraits (duo met Armen Eloyan), BÜRO, Basel (2021); Can›t Bust›em” (solo), Galerie Derouillon, Parijs (2021).