MA Festival ver­welkomt Jan Van den Borre

Jan Van den Borre 3

MA Festival Brugge ver­welkomt vanaf van­daag een nieuwe artistiek directeur! Jan Van den Borre is geen onbek­end gezicht in Brugge en in de inter­na­tionale oude muziek sec­tor. Als muzikant speelde hij onder andere bij Collegium Vocale Gent, Anima Eterna en Vox Luminis. Daarnaast is hij inten­dant bij Il Gardellino Orchestra, waar hij het geliefde oude muziek ensem­ble uit­bouwde tot een ork­est dat mid­den in de maatschap­pij staat en rad­i­caal zijn rol als heden­daags baroko­rk­est opneemt.

MA Festival was mijn ven­ster op de wereld van de oude muziek. Ik kwam naar Brugge om er te zien wat ik enkel daar kon horen. De mooiste muziek, gespeeld door de beste muzikan­ten, duwde me op een pad dat ik sinds­di­en niet meer heb ver­lat­en. Het fes­ti­val is iconisch, inter­na­tion­aal gerenom­meerd en geliefd en speelt een vooraanstaande rol in de ontwik­kel­ing van veel jonge musi­ci. Brugge als podi­um, ont­moet­ingsplaats en vertrekpunt.Ik kijk ernaar uit MA Festival verder uit te bouwen als een fes­ti­val met een mooi even­wicht tussen tra­di­tie en vernieuwing en met een open blik op kun­st en maatschap­pij. ” — Jan Van den Borre