MA Festival: Work in progress

De voor­bi­je maan­den droom­den we vaak over hoe de con­certen van het pro­gram­ma Mind/​Body/​Passion live zouden klinken. We zullen uw tal­rijke aan­wezigheid en uw ent­hou­si­aste applaus even moeten missen.

Maar het MA team bli­jft niet bij de pakken zit­ten. Momenteel werken we aan een nieuw plan om deze zomer MA Festival toch tot bij u te brengen. 

Binnenkort licht­en we een tip­je van de sluier. Stay tuned!