Maak je klaar voor MA Competition 2023!

MA DUOS 006

Kom alles te weten over MA Competition 2023! In 2023 organ­iseert MA Festival een nieuwe edi­tie van MA Competition! Tijdens de 60ste edi­tie van MA Festival is het opnieuw de beurt aan jonge klavec­im­bel­spel­ers van over de hele wereld om het beste van zichzelf te geven. Lees alles over het regele­ment, de inschri­jvin­gen en het reper­toire op macom​pe​ti​tion​.com