Ticketverkoop MA Festival 2020

De voorverkoop voor de Vrienden van het MA Festival start op 13 juli om 10u.
De algemene verkoop start op 20 juli om 10u.

De bestel­pro­ce­dure is een­voudi­ger dan ooit, aangezien we enkel ongenum­merde plaat­sen ter beschikking stellen. We raden u hier­bij aan om uw tick­ets online te bestellen via deze web­site. Wanneer een voorstelling uitverkocht is, kan u zich inschri­jven op de wachtli­jst. Daarna wordt u per­soon­lijk op de hoogte gebracht.

Indien u toch liev­er naar het bespreek­bu­reau In&Uit komt, dan ver­zoeken we u de regels van social dis­tanc­ing te respecteren en een mond­masker te dra­gen. Het In&Uit kan­toor is geopend van maandag tot zater­dag van 10u tot 17u en op zon-en feestdag van 10u tot 14u.

Het MA Festival team