Update: MA Festival 2020

Voor het eerst in 57 jaar zal MA Festival Brugge deze zomer niet kun­nen plaatsvin­den. Ook de MA Competition voor melodie-instru­menten en de MA Academy with Juilliard zullen uit­gesteld wor­den.
Dat betreuren we uit­er­aard, maar de volks­ge­zond­heid is nu het belan­grijkst. De vei­ligheid van de tal­rijke (inter­na­tionale) musi­ci, fes­ti­val­be­zoek­ers, Vrienden, mece­nassen, part­ners en medew­erk­ers staat voorop.

We vol­gen de sit­u­atie op de voet en werken scenario’s uit om onze activiteit­en te her­vat­ten, zodra dat kan.

Wij kijken alvast vooruit, naar betere dagen.

Take care, stay safe.

MA Festival Team