Teodoro Baù wint MA Competition 21!

236293238 1202229370295899 1880030590658037059 n

Vandaag schit­ter­den de vijf final­is­ten tij­dens de langverwachte finale van de MA Competition. Elk van hen speelde één solow­erk, één solo­con­cer­to en een van de zes unieke lamen­to’s die de Belgische com­pon­iste Heleen Van Haegenborgh creëerde. Zonet maak­te Jan De Winne, voorzit­ter van de jury, de namen van de lau­re­at­en bekend.

  • Eerste pri­js: Teodoro Baù (vio­la da gamba)
  • Tweede pri­js: Ursina Maria Braun (barok­cel­lo) & Hojin Kwon (blok­fluit)
  • Eervolle ver­meld­ing: Lea Sobbe (blok­fluit)
  • Eervolle ver­meld­ing: Minori Deguchi (barokviool)
  • Prijs van het pub­liek: Hojin Kwon 
  • Outhere Award: Teodoro Baù


De win­naar gaat naar huis met een geld­pri­js en een inter­na­tionale con­certreis. Deze beloftevolle arti­est kri­jgt ook de kans om een cd op te nemen bij het pres­tigieuze label Ricercar.

De Italiaanse Teodoro Baù (1992) studeerde vio­la da gam­ba aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Paolo Pandolfo en aan de Mozarteum in Salzburg bij Vittorio Ghielmi. In 2015 won Baù de eerste pri­js bij de Bach-Abel Competitie in Köthen. Met het ensem­ble La Fonte Musica verkent hij het ars sub­til­i­tor-reper­toire op de mid­deleeuwse vedel, en nam hij cd’s op bij inter­na­tionale platen­la­bels als Alpha, Arcana en Decca.