Word Vriend van MA Festival

Vriend 23

MA Festival wordt 60, maar zon­der vrien­den geen feest! Je kan vanaf nu Vriend wor­den van MA Festival 2023!
Je wordt lid aan 90 of 120 euro en ervaart alles wat MA Festival te bieden heeft vanop de eerste rij: je neemt deel aan de spe­ci­aal geor­gan­iseerde activiteit­en, ste­unt een artistiek pro­gram­ma van hoge kwaliteit en helpt mee jonge muzikan­ten zich te ontplooien.

Word Vriend van MA Festival Brugge en geni­et van tal­rijke voordelen:

  • 15 % kort­ing op tick­ets in cat­e­gorie 1 (voor 1 of 2 per­so­n­en naarge­lang formule)
  • Tickets boeken voor de offi­ciële start van de ticketverkoop
  • Persoonlijke uitn­odig­ing voor de pro­gram­mavoorstelling op zater­dag 25 maart
  • Festivalcatalogus aan reductietarief
  • Ticket finale MA Competition aan reduc­ti­etarief (-50%)
  • Naamsvermelding in cat­a­lo­gus & op de website
  • Uitnodiging voor vrien­de­n­ac­tiviteit en andere exclusieve bijeenkom­sten (repeti­ties, lunch­es, e.d.)

INDIVIDUEEL90 | DUO € 120

Wil je graag je lid­maatschap ver­len­gen of een vriend, ken­nis of fam­i­lielid een zomer vol cul­tu­ur­plezi­er schenken? Dat kan op twee manieren:

1) Online

Klik op deze link, meld je aan en volg de instruc­ties op het scherm.

2) In & Uit Balie

Ga langs bij In & Uit en laat je lid­maatschap ter plaatse ver­len­gen. Betalen kan cash, met ban­con­tact of kredietkaart.