Fotos site programma26

In maart 1742 reis­de de iet­wat schim­mige figu­ur Mr. Charles the Hungarian naar Dublin. Daar woed­de op dat moment een heuse Händel­mania. Mr. Charles the Hungarian, een onderne­mer pur sang, zag daarin een mooie oppor­tu­niteit en organ­iseerde in het Smock Alley Theatre een con­cert dat voor­namelijk uit muziek van Händel bestaat. Peter Whelan en zijn Irish Baroque Orchestra recon­strueren tij­dens het slot­con­cert van MA Festival deze avond. Met ver­schil­lende kleur­rijke solo’s voor instru­menten, waar­van som­mi­gen toen voor het eerst te horen, bren­gen ze de bohemien sfeer naar Brugge. 

Met muziek van Georg Friedrich Händel (16851759), Georg Philipp Telemann (1681­-1767), Johann Adolf Hasse (1699-­?) e.a.

8 Peter Whelan Pawel Bebenca

A Concert Night in 1742

Händel-mania in Dublin

€51 | €41 | €27
  • orchestra
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
18.00 Kamermuziekzaal
  • orkest: Irish Baroque Orchestra (IR)
  • muzikale leiding & klavecimbel: Peter Whelan (IR)