Het vio­la da gam­ba-ensem­ble Hathor Consort brengt enkele van de meest inno­vatieve werken van Alfonso Ferrabosco II. Onder de gouden vleugels van Elisabeth I groei­de deze Italiaanse Engelsman uit tot een van de invloedrijk­ste com­pon­is­ten van zijn tijd. Zijn lev­en lang zou hij in dienst bli­jven van de Virgin Queen, voor wie hij extrav­a­gante masques en bij­zon­der ver­fi­jnde con­sort music schreef. 

Dit con­cert wordt opgenomen en zal live te beluis­teren zijn op Klara, klara​.be en de Klara-app.

Bekijk hier het programma

Go From My Window

€25 (Single) | €50 (Duo)
  • Ensemble: Hathor Consort
  • Muzikale leiding: Romina Lischka