Fotos site programma12

Of het nu een soloso­praan is of een solo hobo, met Musica Gloria wordt er gezon­gen op het hoog­ste niveau. Het Brugse ensem­ble heeft alles in huis om de grote werken uit het reper­toire aan te pakken. En zin­gen, dat doen ze met Johann Sebastian Bach en Jan Dismas Zelenka. Terwijl Bach tij­dens zijn lange car­rière als com­pon­ist vooral heel tra­di­tion­eel bleef schri­jven, waren de werken van Zelenka atyp­isch, exper­i­menteel en zelfs mod­ern. Beide ontwikkelden een heel eigen har­monis­che taal met een zeer herken­bare klankkleur die Musica Gloria voor jul­lie vertaalt.

Muziek van o. a. Johann Sebastian Bach (16851750) en Jan Dismas Zelenka (16791745)

Ich bin vergnügt - SOLD OUT

Bach en Zelenka, tijdgenoten uit een andere wereld

€19
  • young artists
  • Bach
  • vocal
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
  • ensemble: Musica Gloria (BE)
  • sopraan: Maria Ladurner