Extra fotos2

Tijdens de dig­i­tale eerste ronde van MA Competition 2023 in mei wer­den twaalf kan­di­dat­en ges­e­lecteerd. Zij reis­den naar Brugge af en geven van­daag het beste van zichzelf tij­dens de halve finale. Woon de halve finale gratis bij in de Kamermuziekzaal van Concertgebouw Brugge. Het is mogelijk om tussen de ver­schil­lende kan­di­dat­en de zaal te ver­lat­en of aan te sluiten.

MA Competition 2023: Klavecimbel

Halve finale

(Gratis zonder reservatie)
  • presentatie: Carlo Siau (BE)