Vrijdag 9 augus­tus is Davidsfonds Academie naar goede gewoonte te gast T op MA Festival Brugge. We duiken in de vroege renais­sance­muziek van de 16de en de 17de eeuw en mak­en ken­nis met de prachtige vroege Engelse muziek van com­pon­is­ten als William Byrd, John Bull en tijdgenoten. In diezelfde peri­ode scoort in Italië gam­bist, zanger en com­pon­ist Claudio Monteverdi hoge top­pen. Monteverdi brengt vernieuwing in het madri­gaal en maakt het tot een veelz­i­jdig en expressief instru­ment. Hij schri­jft zelf maar lief­st negen madri­galen­boeken. Tijdens het avond­con­cert brengt B’rock een bek­li­jvende selectie. 

9.30 onthaal met koffie
10.0011.15 lez­ing
11.30 con­cert Maciej Skrzeczkowski, Concertgebouw Brugge
13.00 brood­jes­lunch
14.3017.00 lez­ing
20.00 con­cert B’Rock, Sint-Jakobskerk

Muziek van de vroege renaissane

Lezing

Koop Tickets
  • docent: NN