Fotos site programma11

Reinoud Van Mechelen en zijn A Nocte Temporis storten zich volledig op de barokke sacrale kamer­muziek. Ze bren­gen een selec­tie van religieuze motet­ten van André Campra en Joseph François
Salomon. De avond wordt afges­loten met een aan­tal instru­men­tale werken van Marin Marais. Quis Ego Domine is opnieuw een par­el in het reper­toire van het Belgische ensem­ble. Een hemels en helend pro­gram­ma dat hopelijk ook uw hart verblijdt.


Muziek van o.a. André Campra (16601744), Joseph François Salomon (16491732) en Marin Marais (16561726)

Quis Ego Domine

Sentiment ontmoet het heilige

€29 (Categorie 1) | €25 (Categorie 2) | €18 (Categorie 3)
  • vocal
Keuze-abonnement
Inleiding:
19:00 | Inleiding door David Vergauwen | MA Café @ Korf, Naaldenstraat 4
  • ensemble: A Nocte Temporis (BE)
  • muzikale leiding & tenor: Reinoud Van Mechelen (BE)