Singer-song­writer Pitou com­poneert melan­cholieke folk die doet denken aan de muziek van eigen­zin­nige fig­uren als Joni Mitchell. Na tweemaal te gast te zijn op MiXmass deelt ze op MA Festival opnieuw het podi­um met het Belgische baro­kensem­ble B.O.X. Te mid­den van de indruk­wekkende ruïnes van het 17e-eeuwse Theresianenklooster slopen ze de muren tussen barok en pop.

Dit con­cert wordt opgenomen en is te bek­ijken via Evil Penguin TV

Bekijk hier het programma.

Ruins

€25 (Single) | €50 (Duo)
  • Ensemble: B.O.X
  • Muzikale leiding: Pieter Theuns
  • Zang: Pitou