Wie er in 2017 getu­ige van was, weet dat regis­seur Wouter Van Looy en videokun­ste­naar Wim Catrysse met Earth Diver een bek­li­jvende voorstelling creëer­den. Met het boek Massa en Macht van Nobelprijswinnaar Elias Canetti als gids brengt The Mass Man een ver­volg op hun zoek­tocht naar de con­di­tion humaine. Canetti‘s mag­num opus onder­zoekt de span­ning tussen mas­sa en indi­vidu. Wat is de wil tot macht? Hoe beheers je de mas­sa? Hij toont hoe uit een schi­jn­baar het­ero­gene groep mensen één nieuw en onheil­spel­lend brul­lend wezen kan ontstaan. In The Mass Man richt Wim Catrysse zijn cam­era op een plaats van con­flict, schri­jft Peter Verhelst een eigen­ti­jdse tekst die Canetti’s magis­trale boek als klankbord heeft en laat Zefiro Torna mid­deleeuwse muziek klinken. Ongetwijfeld een unieke ervar­ing. Zit je erin of sta je erbuiten?

The Mass Man - SOLD OUT

Over wat ons samenbrengt of verdeelt

€28
  • music theatre
  • freedom
  • premiere
  • video
Koop Tickets
Inleiding:
Aurélie Walschaert om 19:00 in de Kamermuziekzaal (gratis)
  • Productie: Muziektheater Transparant (BE)
  • Ensemble: Zefiro Torna (BE)
  • :