Dit zijn de halve final­is­ten van MA Competition 2021

Afgelopen week­end kon het grote pub­liek geni­eten van 61 getal­en­teerde jonge muzikan­ten die alles gaven op tra­ver­so, blok­fluit, barokhobo, barokviool, barok­cel­lo en vio­la da gam­ba. En dat deden ze mas­saal! de livestream van de eerste ronde van MA Competition werd meer dan 3600 keer bekeken door mensen uit 35 ver­schil­lende lan­den.

Zonet wer­den de namen van de twaalf halve final­is­ten bek­endge­maakt door juryvoorzit­ter Jan De Winne.
Deze twaalf muzikan­ten zullen we tij­dens MA Festival in augus­tus ver­welkomen in Brugge om deel te nemen aan de halve finale op 12 augus­tus. Op 14 augus­tus stri­j­den vier van hen tegen elka­ar in de finale van MA Competition 2021.

Deze veer­tien muzikan­ten gaan door naar de halve finale:

 • Emanuele Abete
 • Teodoro Baù
 • Eleonora Bišćević
 • Ursina Maria Braun
 • Sophie de Bardonnèche
 • Minori Deguchi
 • Hojin Kwon
 • Noémie Lenhof
 • Beniamino Paganini
 • Nina Pohn
 • Lea Sobbe
 • Daria Spiridonova
 • Hed Yaron Meyerson
 • Yuan Yu

Hier kunt u de inzendin­gen van alle halve final­is­ten herbekijken.