Start algemene tick­etverkoop MA Festival 2022

S Tart ticketverkoop Kurt Van der Elst

De algemene tick­etverkoop voor MA Festival 2022 start op maandag 16 mei 2022 om 10u.

Tickets bestellen kan op drie ver­schil­lende manieren:

1. Online

U kunt uw tick­ets zelf zoeken, selecteren en betal­en via de web­site. Dit kan vanaf maandag 16 mei om 10u via deze link.
Opgelet! Indien u tick­ets koopt voor meer dan vijf ver­schil­lende voorstellin­gen en uw 10% kort­ing wil ont­van­gen, dient u een keuze abon­nement aan te kopen.

2. Balie In & Uit


U gaat naar het kan­toor van In & Uit op t Zand (naast Concertgebouw Café) en kiest, bestelt en betaalt daar uw tick­ets aan de balie. Dit kan op maandag 16 mei vanaf 10u. In&Uit is dagelijks open van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00. Op zondag is In&Uit enkel open in de voormid­dag.

3. Telefonisch via In & Uit


U belt naar In&Uit en kiest en bestelt uw tick­ets tele­fonisch. Daarna kri­jgt u een link met een ver­zoek tot betal­ing of kunt u een over­schri­jv­ing doen. In&Uit is tele­fonisch bereik­baar van maandag t.e.m. vri­jdag van 14.00 tot 17.00. Bellen kan op het num­mer +32 78 15 20 20