Start tick­etverkoop Vrienden op 2 mei

M Afest Velo Baroque 0010

Wij kijken samen met u volop uit naar MA Festival 2022

In de loop van deze week wor­den de brochures ver­spreid. Daarin zult u alle con­certen kun­nen vin­den die zullen plaatsvin­den deze zomer tij­dens MA Festival. Deze zullen bin­nenko­rt ook ver­schi­j­nen op de web­site onder het tab­blad Programma’.

Zondag 1 mei stellen we het pro­gram­ma offi­cieel voor en op maandag 2 mei om 10u start de exclusieve tick­etverkoop voor de vrien­den. U kunt dan tick­ets bestellen voor alle con­certen die deze zomer zullen plaatsvin­den. Meer infor­matie over de tick­etverkoop voor de vrien­den kunt u vin­den onder het tab­blad MA Friends’. 

De algemene tick­etverkoop gaat van start op maandag 16 mei. U zult telkens de link naar de verkoop­site vin­den bij het con­cert in het tab­blad Programma’.