Femke Gyselinck’s afspeel­li­jst op Spotify

Femke Gyselinck
→ © Femke Gyselinck

Kunt u niet wacht­en op een nieuwe edi­tie van MA Festival? Geniet dan het hele jaar door van de mooiste oude muziek via de afspeel­li­jsten van MA Festival op Spotify, spe­ci­aal voor u samengesteld. Maandelijks pre­sen­teren wij voor u een afspeel­li­jst met bek­endere muziek en nieuwe ont­dekkin­gen. Deze wor­den samengesteld door musi­ci of spe­cial­is­ten uit de MA Familie.

De eerste afspeel­li­jst van het jaar werd samengesteld door chore­ografe Femke Gyselinck.

Als chore­ografe ligt mijn exper­tise hoofdza­ke­lijk bij dans en min­der bij barokmuziek. Toch wilde ik graag een afspeel­li­jst samen­stellen voor MA Festival omdat ik een kost­bare herin­ner­ing heb aan het werk Pygmalion Double Bill dat ik samen met Korneel Bernolet & Apothéosis pre­sen­teerde tij­dens het MA Festival van 2019.
Daarnaast heb ik ook een onstil­bare honger naar muziek, dus deze gele­gen­heid gaf me de uit­gelezen kans om nieuwe muziek te ont­dekken, met de nadruk op nieuwe muziek’. Ik wilde namelijk niet opnieuw de geliefde en alom bek­ende com­pon­is­ten een plat­form geven, maar de voor mij onbek­ende vrouwelijke barok com­pon­is­ten hoor­baarheid geven.
Om me tij­dens deze zoek­tocht bij te lat­en staan, schreef ik mijn barokmin­nende Facebookvrienden aan met de vraag welke muziek van vrouwelijke barokcom­pon­is­ten zij zouden aan­raden. Hun tips gaven me grofweg 48 uur aan muziek waaruit ik een selec­tie gemaakt heb. Hopelijk geni­et het MA pub­liek even­zeer van deze afspeel­li­jst als ikzelf.“


Beluister hier de afspeellijst.