Hou het veilig op MA Festival

In 2021 zullen alle con­certen (uit­ge­zon­derd VéloBaroque en de con­certen in Lissewege op 10 augus­tus) één­ma­lig door­gaan in het Concertgebouw Brugge. Het pre­ven­tieplan van Concertgebouw Brugge én van MA Festival evolueert steeds mee met de meest recente maa­trege­len vanu­it de over­heid. Het houdt reken­ing met de twee belan­grijk­ste para­me­ters: social dis­tanc­ing en hygiëne. De genomen maa­trege­len wor­den duidelijk aangegeven via affichage en bestick­er­ing doorheen het hele gebouw en op de ver­schil­lende locaties.

Alle maa­trege­len kunt u vin­den onder de pag­i­na prak­tisch op deze website.