MA Festival 20 Online


MA Festival zit er alweer op, maar toch kan u dankz­ij Klara en Evil Penguin Tv nog volop nage­ni­eten van onze 57e edi­tie. Volg op 3 sep­tem­ber via Klara Live de heruitzend­ing van het con­cert O Gloriosa! met InAlto. Nadien is het con­cert nog twee weken te beluis­teren op de web­site www​.klara​.be en de gratis Klara-app. Ook Evil Penguin Tv stelt twee con­certen van MA Festival beschik­baar op www​.evilpen​guintv​.com. Vraag nu uw gratis proe­fabon­nement aan om toe­gang te kri­j­gen tot de volledi­ge cat­a­lo­gus en her­beleef er Leçons de ténèbres met Capriola di Gioia en Ruins met Pitou en B.O.X.