MA Festival, een veilige plek

MA Festival gaat deze week van start en zet de vei­ligheid en de gezond­heid van u, ons pub­liek, van musi­ci en per­son­eel op de eerste plaats. We vol­gen de richtli­j­nen van over­heid en experten nauwgezet op. De capaciteit voor onze con­certen is daarom beperkt tot 100 per­so­n­en.
Bekijk de Corona maa­trege­len voor uw con­cert­be­zoek hier.