Mozart — Hummel — Beethoven

Johann Nepomuk Hummel was een van de meest geprezen pianis­ten van zijn tijd, wiens muziek de tran­si­tie verk­lankt van het clas­si­cisme naar de romantiek. Behalve een uit­ge­brei­de col­lec­tie van eigen com­posi­ties schreef Hummel ook ver­schei­dene arrange­menten van bestaande orkestrale werken voor kamer­muziek, zoals de pianoconcerto’s van zijn ler­aar Wolfgang Amadeus Mozart of de sym­fonieën van zijn vriend Ludwig van Beethoven.
De Roemeense pianiste Aurelia Visovan, eerste lau­re­ate van MA Competition 2019, brengt op 11 sep­tem­ber haar langverwachte cd Mozart – Hummel – Beethoven uit. Het boeiende pro­gram­ma bevat naast Hummels eigen Pianosonate in f, op. 20, zijn arrange­menten voor fluit, piano, viool en cel­lo van Mozarts Pianoconcerto in c en Beethovens Eerste Symfonie in C. De cd is het resul­taat van een samen­werk­ing tussen Outhere Music en MA Competition.