Ontdek als eerste het pro­gram­ma van MA Festival 2024

13 Programmavoorstelling

Wil jij het pro­gram­ma van MA Festival 2024 als eerste ont­dekken? Dat kan!
Op zater­dag 20 april om 16u00 stellen in wij in Concertgebouw Brugge het gloed­nieuwe pro­gram­ma voor en jij kan er bij zijn! Als Vriend van MA Festival ont­vang je namelijk een per­soon­lijke uitn­odig­ing voor de exclusieve pro­gram­mavoorstelling, naast tal van andere voorde­len.
Daarnaast kun­nen vrien­den ook tick­ets kopen tij­dens de exclusieve voorverkoop op 22 april, een week voor de algemene tick­etverkoop op 29 april.

Interesse? Ontdek alle voordelen.