Vriendenlidmaatschap

U wordt lid aan 90 of 120 euro en ervaart alles wat MA Festival te bieden heeft vanop de eerste rij: u neemt deel aan de spe­ci­aal geor­gan­iseerde activiteit­en, ste­unt een artistiek pro­gram­ma van hoge kwaliteit en helpt mee jonge muzikan­ten zich te ontplooien.

Word Vriend van MA Festival Brugge en geni­et van tal­rijke voordelen:

  • 15 % kort­ing op tick­ets (voor 1 of 2 per­so­n­en naarge­lang formule)
  • Tickets boeken op maandag 22 april, een week voor de offi­ciële start van de ticketverkoop
  • Persoonlijke uitn­odig­ing voor de pro­gram­mavoorstelling op zater­dag 20 april
  • Festivalcatalogus aan reductietarief
  • Ticket finale MA Competition en con­cert MA Academy aan reductietarief
  • Naamsvermelding in cat­a­lo­gus & op de website
  • Uitnodiging voor exclusieve bijeenkom­sten zoals bv. vrien­de­n­ac­tiviteit, open repeti­ties, e.d.


INDIVIDUEEL90 | DUO € 120

Wilt u graag uw lid­maatschap ver­len­gen of een vriend, ken­nis of fam­i­lielid een zomer vol cul­tu­ur­plezi­er schenken? Dat kan op twee manieren:

1) Online

Klik op deze link en volg de instruc­ties op het scherm.

2) In & Uit Balie

Ga langs In & Uit en laat uw lid­maatschap ter plaatse ver­len­gen. Betalen kan cash, ban­con­tact of kredietkaart.

U kunt ook mece­nas wor­den. Lees alles over mece­naat hier.