Ontdek de final­is­ten van MA Competition 21 hier!

Vandaag speelden de veer­tien halve­fi­nal­is­ten van de MA Competition voor één van de vijf plaat­sen in de finale op zater­dag 14 augus­tus.
Zonet wer­den de namen van de final­is­ten bek­endge­maakt door juryvoorzit­ter Jan De Winne.
Deze vijf muzikan­ten stri­j­den tegen elka­ar in de finale van MA Competition 2021 op 14 augus­tus om 13u30.

  • Teodoro Baù
  • Ursina Maria Braun
  • Minori Deguchi
  • Hojin Kwon
  • Lea Sobbe

Hier kunt u meer info over de final­is­ten vinden.