Word Vriend van MA Festival

3 MA Friends

Wij zijn volop bezig met het organ­is­eren van MA Festival 2024 dat plaatsvin­dt van 2 t.e.m. 11 augus­tus. De pro­gram­matie is bij­na klaar, de brochure is in de maak en we hebben er alvast veel goest­ing in.

Wil jij MA Festival 2024 beleven vanop de eerste rij?

Word dan Vriend van MA Festival en geni­et van extra kortin­gen, toe­gang tot de voorverkoop en uitn­odigin­gen voor exclusieve activiteiten!

Ontdek alles over MA Vrienden