Fotos site programma17

In de prachtige Brugse Sint­ Annakerk keert de alomgeprezen gam­biste Lucile Boulanger terug naar de pres­tigieuze Franse gamba­ school. Die pro­duceerde ver­schil­lende gen­er­aties lang de groot­ste meesters op het instru­ment, waaron­der de raad­selachtige Monsieur de Sainte Colombe, zijn ler­aar Nicolas Hotman en zijn leer­ling Marin Marais. Boulanger brengt in dit solo pro­gram­ma de mooiste werken voor gam­ba die ontston­den uit deze fascinerende dynastie. 

Met muziek van Marin Marais (16561728), Sieur de Sainte Colombe (ca. 1640­ca.-1700), Antoine Forqueray (1672­-1745), Nicolas Hotman (ca. 1610­ 1663), Sieur Dubuisson (ca. 1622­-ca.1681) en Sieur Demachy (16…­-1692)

A French Dynasty

De gouden tijd van de viola da gamba

€20
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
  • viola da gamba: Lucile Boulanger (FR)