Fotos site programma14

Mundi Salus, de red­ding van de wereld, lijkt van­daag de dag niet meteen bin­nen hand­bereik. Toch lijkt muziek het leed te verzacht­en. Het prachtige motet Ave Sancta Mundi Salus’ van Matteo da Perugia is daar een voor­beeld van.
De schoonheid, ver­fi­jn­ing en orig­i­naliteit van zijn muziek zijn ver­baz­ing­wekkend en onbe­twist­baar. Het con­cert van vanavond verkent zijn volledi­ge bewaard gebleven sacrale oeu­vre en wordt aange­vuld met werken van de Vlaamse meester Du Fay. Laat de muziek van La Fonte Musica je helen of op z’n minst hoop geven. 

Met muziek van o.a. Matteo da Perugia (1380­-1416) & Guillaume Du Fay (?­-1474)

Between Health, Salvation and Hope

Da Perugia en Du Fay in de Italiaanse Ars Nova

€30 (Categorie 1) | €26 (Categorie 2) | €19 (Categorie 3)
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
19.00 Sint-Jakobskerk
  • ensemble: La Fonte Musica (IT)
  • luit & muzikale leiding: Michele Pasotti (IT)