Fotos site programma3

De band tussen Brugge en Bohemen lijkt op het eerste gezicht miss­chien opper­vlakkig, maar het tegen­deel is waar. Componisten als Richafort, Appenzeller, Tourout en Hellinck waren actief rond Brugge en verte­gen­wo­ordig­den de Franco-Vlaamse’ school. Hun invloed reik­te echter veel verder dan de West-Vlaamse Hanzestad. Uit bron­nen blijkt hoe rijk en divers de muzikale cul­tu­ur van Midden-Europa was. Muzikanten in Bohemen had­den toe­gang tot het mod­ern­ste reper­toire en waren volledig vertrouwd met de sti­jl ervan. Cappella Mariana ver­rijkt MA Festival met Franco-Vlaamse muziek die werd uit­gevo­erd in Bohemen, samen met muziek van enkele Boheemse componisten.

Muziek van Jean Richafort (14801547), Benedictus Appenzeller (14801551÷58), Johannes Tourout (fl.1460) en Lupus Hellinck (14931541)

Bruges meets Bohemia

Het Europese avontuur van de Vlaamse polyfonie

€29 (Categorie 1) | €25 (Categorie 2)
  • vocal
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
19:00 | Pieter Mannaerts | Sint-Gilliskerk
  • ensemble: Cappella Mariana (CZ)
  • muzikale leiding: Vojtěch Semerád (CZ)